Admitere 2015

CALENDARUL ADMITERII:
15 – 18, 20 iulie: înscrierea candidaţilor;
20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
22 iulie: COLOCVIU/INTERVIU
23 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00)
24 iulie: confirmarea definitivă a candidaţlior admişi pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă (între orele 10,00 – 14,00);
31 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

Leave a Reply