Admitere 2016

cadm2În iulie 2016, pentru specializarea Teatrologie – jurnalism teatral, management cultural, Facultatea de Teatru și Televiziune scoate la concurs 5 locuri bugetate și 5 locuri cu taxă.

 

Calendarul admiterii:

18 – 21 iulie: înscrierea candidaţilor;
21 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi;
22 iulie: COLOCVIU/INTERVIU;
23 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00);
25 – 26 iulie: confirmarea definitivă a candidaţlior admişi pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă (între orele 10,00 – 14,00);
27 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

 

Criterii de selecţie:

Interviu  motivațional – comisia  va  purta  o  discuție  cu  candidații  pentru  a  testa motivația parcurgerii acestei specializări și interesele în domeniul teatral., cu pondere de 50 % în media finală.

Media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50 % în media finală.

 

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi:

Interviu motivațional – comisia va purta o discuție cu candidații pentru a testa motivația parcurgerii acestei specializări și interesele în domeniul teatral., cu pondere de 50% în media finală.

Media obţinută la examenul de licenţă, cu pondere de 50% în media finală.

 

Criterii de departajare:

Nota obţinută la Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:

Vor  fi admi şi  cu  nota  10  absolvenţii  de  liceu  care  au  obţinut  premiul  întâi  în  unul  din ultimii  patru  ani  de  studii,  la  faza  naţională  a  olimpiadelor  şcolare  organizate  de Ministerul  Educaţiei  Naţionale,  la  Limba  şi  literatura  română;  Limbi  moderne  şi/sau clasice sau în alte discipline care aparţin unui domeniu artistic. Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.

 

 

Leave a Reply