ADMITERE

Criterii de selecţie:
  • Scrisoare motivațională: Candidatul va atașa la fișa de înscriere o scrisoare motivațională cu privire la interesul său față de câmpul studiilor teatrale: scrisoarea va detalia informații referitoare la piesele de teatru citite și spectacolele văzute recent, la preferințe de lectură sau alte forme de consum cultural. Dacă este cazul, scrisoarea va oferi informații referitoare la propria experiență a candidatului în scriitura dramaturgică, scenaristică sau de  critică/jurnalism cultural.
  • Ponderea scrisorii motivaționale este de 50 % în media finală.
  • Media obţinută la examenul de bacalaureat/licență, cu pondere de 50 % în media finală.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare și ai Concursului de preselecție ProScenium:

  • Vor fi admişi cu media 10 absolvenţii de liceu care au obţinut premiul întâi în unul din ultimii patru ani de studii, la faza naţională a olimpiadelor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionaleși Cercetării Științifice, la Limba şi literatura română; Limbi moderne şi/sau clasice sau la alte discipline care aparţin unui domeniu umanist ori domeniu artistic.
  • Candidaţii olimpici pot fi admiși dacă depun la sediul facultăţii, la înscriere, diploma de premiant la olimpiadă, în original. Se acceptă doar premiile individuale.•Vor fi admiși cu media 10candidații care au fost premiați cu premiul I, la secțiunile Dramaturgie, Publicistică teatralăla Concursul Național ProScenium, în ultimii doi ani
  • Criteriul de departajare al candidaților care obțin aceeași medie de admitere este nota obținută la bacalaureat la proba de Limba și Literatura Română.

 

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA IULIE 2020

9 –13 iulie: înscrierea candidaţilor;

13 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 14,00)
14 iulie: Evaluarea scrisorilor motivaționale ale candidaților
15 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00)
16 iulie: confirmarea definitivă a candidaţilor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)

24 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finalea candidaţilor admişi.