ADMITERE

Criterii de selecţie:
•Scrisoare motivațională: Candidatul va atașa la fișa de înscriere o scrisoare motivațională cu privire la interesul său față de câmpul studiilor teatrale: scrisoarea va detalia informații referitoare la piesele de teatru citite și spectacolele văzute recent, la preferințe de lectură sau alte forme de consum cultural. Dacă este cazul, scrisoarea va oferi informații referitoare la propria experiență a candidatului în scriitura dramaturgică, scenaristică sau de  critică/jurnalism cultural.
• Ponderea scrisorii motivaționale este de 50 % în media finală.
• Media obţinută la examenul de bacalaureat/licență, cu pondere de 50 % în media finală.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare și ai Concursului de preselecție ProScenium:

• Vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut premiul întâi în unul din ultimii patru ani de studii, la faza naţională a olimpiadelor  școlare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, la Limba şi literatura română; Limbi moderne şi/sau clasice sau în alte discipline care aparţin unui domeniu artistic.
• Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.
• Vor fi admiși cu nota 10 candidații care au fost premiați la preselecția oferită de Concursul ProScenium.
CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA IULIE

17 –20 iulie: înscrierea candidaţilor;

20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

24 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR

24 iulie: confirmarea definitivă a candidaţlior admişi pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în sala 30. -etaj 1. (între orele 10,00-14,00);

25 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

SESIUNEA SEPTEMBRIE

11 – 13 septembrie: înscrierea candidaţilor;

13 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi

15 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR

18 septembrie: confirmarea definitivă a candidaţlior admişi pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă

19 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.