PROFESORI

Liviu MalițaProf. univ. dr. Liviu Malița

Liviu Malița. Istoric și critic literar și teatral, este decan al Facultății de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Predă cursuri de teoria dramei, psihanaliză teatrală și de estetica teatrului. A făcut parte din gruparea revistei Echinox și este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”.

Cursuri predate: Noțiuni de dramaturgie, Psihanaliză teatrală, Estetica teatrului.

Miruna RuncanProf. univ. dr. Miruna Runcan

Miruna Runcan este scriitor și critic de teatru, profesor titular la Facultatea de Teatru şi Film a Universității Babeș Bolyai din 2004. Este director al Departamentului de Teatru și al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania şi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru.

Cursuri predate: Metode de interpretare a textului, Istoria teatrului românesc, Semiotica și stilistica teatrului, Teoria filmului.

Laura PavelProf. univ. dr. Laura Pavel-Teutișa

Laura Pavel este eseist, critic literar şi teatral, profesor universitar dr. la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Film,  Universitatea „Babeș-Bolyai”. A făcut parte din gruparea revistei „Echinox”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru în comitetul editorial al revistei „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, seria Dramatica, membru al Centrului de Cercetări Literare şi Enciclopedice şi al Centrului de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media „Vlad Mugur”.

Cursuri predate: Istoria teatrului universal, Antropologie teatrală, Teoria dramei.

Anca MăniuțiuProf. univ. dr. Anca Măniuțiu

Anca Măniuţiu este eseist, critic de teatru și traducător, profesor universitar al Facultății de Teatru şi Film a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”, Grupului de Cercetare ITIA (Istoria Teatrului, Iconografie și Antropologie Teatrală) de la Facultatea de Teatru și Televiziune, Centre d’Etudes des Lettres Belges de Langue Française al UBB Cluj.

Cursuri predate: Spectacologie contemporană, Poetici regizorale.

Ștefana Pop-CurșeuConf. univ. dr. Ștefana Pop-Curșeu

Ștefana Pop-Curșeu: Conferențiar la Facultatea de Teatru şi Film, UBB Cluj-Napoca, din 2009, şi director artistic al Teatrului Naţional „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, din 2011, Ştefana Pop-Curşeu este critic de teatru, eseist şi traducător, redactor-şef al revistei academice Studia UBB Dramatica. Înainte şi după susţinerea tezei de doctorat la Institutul de Studii Teatrale de la Universitatea Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, în 2008, a publicat numeroase articole de specialitate în Franţa şi în ţară. Prima sa carte, Pour une théâtralité picturale, Bruegel et Ghelderode en jeux de miroirs, a apărut în limba franceză, la editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, în 2012.

Cursuri predate: Istoria teatrului universal, Analiza textului dramatic, Teorii ale teatrului în secolul XX.

Anca HațieganLect. univ. dr. Anca Hațiegan

Anca Hațiegan este lector universitar la Facultatea de Teatru şi Film din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, începând din octombrie 2012. A colaborat de-a lungul timpului la revistele Steaua, Echinox, Caietele Echinox, Studii literare, Studia dramatica, Thalia, Memoria, România liberă, Piaţa literară, Vatra, Drama, Apostrof, Observator Cultural, Revista 22, Tribuna, Teatrul Azi (cu recenzii, cronici de teatru şi film, cronică literară, proză scurtă, studii, eseuri, alte articole).

Cursuri predate: Istoria teatrului românesc.

 

Raluca SasConf. univ. dr. Raluca Sas-Marinescu

Raluca Sas-Marinescu este dramaturg, autor de piese de teatru, doctor în Teatru şi Artele Spectacolului şi conferențiar titular la Facultatea de Teatru şi Film a Universităţii Babeş Bolyai din 2008. Predă cursurile de Prelucrarea textului de spectacol, Dramaturgie Scanaristică şi Secretariat literar (BA), Scriitură Creativă în Artele Performative şi Structuri Narative în Dramaturgia contemporană (MA). Este membru în echipa de cercetare a Centrului de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media „Vlad Mugur”. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Şi-a suţinut doctoratul în anul 2012 cu teza Teatralitatea cotidianului ca element esenţial în scriitura dramaturgică contemporană.

Cursuri predate: Scriitură dramaturgică / scenaristică, Prelucrarea textului de spectacol, Secretariat literar și relații publice

Mihai PedestruLect. univ. dr. Mihai Pedestru

Mihai Pedestru a obţinut diploma de licenţă în jurnalism în anul 2006, cu o lucrare despre eficienţa pragmatică a discursului de presă scrisă, completându-şi studiile cu un masterat în Teatru, Film şi Multimedia, finalizat cu o disertaţie pe tema specificităţilor auto-naraţiunii în New Media. În 2012 a obţinut titlul de doctor în teatru la Universitatea Babeş-Bolyai cu o teză despre influenţa digitalizării asupra publicurilor tinere de teatru. Începând cu anul 2009 face parte din echipa programului complex de cercetare și creație „Dramaturgia Cotidianului”, program care a câștigat, în decursul timpului, trei granturi de finanțare din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice.

Cursuri predate: Limbă și stil în mass-media, Genuri jurnalistice, Teoria și practica mass-media, Cronică și analiză de spectacol, Studii de public.

Ivona VîstrașAsist. univ. dr. Ivona Vîstraș

Ivona Vîstraş este licenţiată în Teatrologie la Facultatea de Teatru şi Televiziune şi a absolvit un masterat în Managementul Proiectelor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai. În prezent este doctorand în teatru cu tema „Dinamici ale consumului cultural în teatrul românesc contemporan” la aceeaşi universitate. Redactor la revista ManInFest în perioada 2008-2011.

Cursuri predate: Managementul proiectului cultural, Marketing teatral.