CE O SA ÎNVEȚI?

Pe parcursul celor trei ani de studiu îți vei construi bazele teoretice ale viitoarei cariere și te vei familiariza în mod practic și direct cu fiecare dintre ramurile pe care le-am prezentat anterior. La Facultatea de Teatru și Televizine, programa cuprinde patru mari umbrele de cursuri:

 

La cursurile fundamentale, majoritatea ținute împreună cu studenții actori și regizori, vei explora sistematic istoria și teoria teatrului, vei acumula cunoștințe și te fei scufunda în lumea fascinantă a unei arte care însoțește omenirea constant de două mii de ani încoace. Sau de douăsprezece mii? Vei afla.

La Istoria teatrului universal și românesc îți propunem un periplu prin întregul traseu al artei dramatice de la originile sale, trecând prin teatrul antic și medieval, prin renaștere, prin toate curentele care au transformat, de-a lungul timpului, domeniul, până în zilele noastre. Vei afla ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și de ce e important ca aceste lucruri să ne intereseze astăzi.

La Teoria dramei și la Noțiuni de dramaturgie vei afla, în detaliu, cum funcționează, în mecanismele sale cele mai profunde, un spectacol de teatru. Cum a reușit această artă să se mențină vie și să fascineze și captiveze publicul mai mult decât oricare alta. Vei afla căror nevoi ale omului i se adresează și care sunt resorturile specifice prin care o face.

La Metode de interpretare a textului sau la Analiza textului dramatic vei descoperi cum un text, despre care în liceu ți se spunea că „înseamnă ceva”, poate însemna o infinitate de lucruri. Vei învăța tehnici și abordări noi, prin care tu însuți să poți explora universul de semnificații pe care orice lectură îl deschide.

La Poetici regizorale sau Spectacologie contemporană vei studia aprofundat opera marilor creatori de teatru, care prin activitatea lor au revoluționat nu doar arta dramatică, ci și însăși cultura timpului lor. Vei analiza și interpreta evoluția stilurilor de joc actoricesc, a mijloacelor scenice ale regiei moderne, precum și tendințele și esteticile dramaturgiei de azi.

 

Cursurile de jurnalism vizează două paliere simultane. Pe de o parte, formarea și profesionalizarea viitorilor critici de teatru. Pe de altă parte, pentru a oferi absolvenților posibilități mai largi de inserție pe piața muncii, cursurile sunt structurate astfel încât să le ofere acestora o pregătire jurnalistică completă.

La Limbă și stil în mass-media, în primul semestru al anului întâi, vei deprinde, practic, tehnicile scrisului jurnalistic. Vei învăța cum se redactează un material pentru presă scrisă, radio sau televiziune, care e specificul stilului jurnalistic, care sunt structurile specifice și normele de redactare. Vei descoperi care sunt punctele tale tari și unde mai ai de lucrat pentru a-ți crea și defini propriul stil.

La Genuri jurnalistice și la Teoria și practica mass-media vei învăța cum să redactezi principalele genuri din presa scrisă și audiovizuală. Vei învăța cum să documentezi și redactezi știri, reportaje, cum să iei un interviu, cum să relatezi în mod profesionist un eveniment. Vei descoperi cum funcționează instituțiile media moderne, cum se alcătuiește o grilă de programe sau cum se adaptează conținuturile la publicul țintă, printre altele.

La Cronică și analiză de spectacol și la Semiotica teatrului vei deprinde tainele „spectatorului profesionist”. Vei învăța cum să privești un spectacol cu ochii specialistului și cum să scrii despre asta. Vom pune împreună bazele carierei tale în acest domeniu.

La Jurnalism online vei explora complexa lume a informațiilor digitale. Vei învăța cum să redactezi un text pentru a avea maximum de impact în lumea virtuală, dar și cum să te folosești de mijloacele tehnologiei moderne pentru a-ți face vocea auzită.

 

Cursurile de dramaturgie acoperă atât dramaturgia în sens german, cât și scrierea creativă.

La Prelucrarea textului de spectacol vei lucra împreună cu studenții regizori pentru a deprinde atât teoretic, cât și practic, mecanismele lucrului cu textul la scenă. Vei învăța cum să faci o dramatizare, cum te implici în procesul de creație, care sunt pașii pentru a realiza o adaptare, cum să actualizezi o piesă de teatru pentru publicul zilelor noastre. Vei studia principalele structuri dramatice, tipurile de spații, de acțiuni, de personaje.

La Scriitură dramaturgică îți vei dezvolta, prin exerciții specifice, creativitatea și talentul de scriitor. Lucrând aplicat, replică de replică, vei învăța să construiești o piesă de teatru, de la fișa de personaj până la final. Dacă ești talentat și piesa e bună, o vom prezenta în spectacole-lectură și o vom promova în teatre.

 

Cursurile de management cultural te vor pregăti pentru a-ți lua destinul în propriile mâini într-o companie independentă sau pentru a activa în cadrul unei instituții de stat. Chiar dacă, pentru moment, ți se va părea că ai intrat într-o lume neobișnuit de concretă pentru o școală de arte, nu uita că teatrologul e mai mult decât un artist; e cel care, sub o formă sau alta, ține în spate întregul eșafodaj.

La Managementul proiectelor culturale vei învăța cum se scrie un proiect de finanțare, cum se coordonează activitatea unei echipe, cum se întocmește un buget sau o diagramă de activități, cum se planifică un eveniment, un festival. Te vei implica direct, de altfel, în organizarea Galactoriei, festivalul absolvenților facultății.

La Studii de public vei studia principalele teorii despre publicul de teatru. Îi vei explora motivațiile și dorințele. Vei deprinde, de asemenea, practic, metodologiile diverse de investigare a spectatorilor. Vei avea posibilitatea de a face cercetare reală în acest domeniu de extremă actualitate.

 

Cursurile de secretariat literar și promovare sunt astfel structurate încât să ofere absolvenților bagajul de cunoștințe necesare pentru a desfășura profesionist aceste activități extrem de complexe și vitale pentru o instituție de spectacol.

La Secretariat literar și relații publice vei învăța cum se conduce un secretariat literar, cum se desfășoară activitățile specifice, cum se alcătuiește un repertoriu, cum se redactează afișele și caietele program, cum se organizează un dosar de spectacol și o arhivă de teatru. Vei afla, de asemenea, cum se gestionează relația cu mass-media și cu spectatorii.

La Marketing și Publicitate vei învăța cum să construiești și să menții imaginea unei instituții sau a unei trupe, cum să gândești strategii de promovare eficiente, dar și cum, la nevoie, să realizezi tu însuți materialele publicitare de care ai nevoie. De la afiș la spot radio sau trailer de spectacol.

 

Pare mult? Mai sunt! La Estetică vei învăța ce și de ce e o operă de artă. La Istoria muzicii și la Istoria artelor plastice îți vei lărgi orizontul cultural și vei dobândi o perspectivă integratoare asupra fenomenului artistic. Vei face Antropologie și Psihanaliză pentru a înțelege omul, obiect, subiect și țintă al artei noastre. Vei face Istoria și teoria filmului pentru a te familiariza și cu acest domeniu, aflat în strânsă dependență cu teatrul.

E mult, și e doar baza pe care îți vei clădi cariera. Cum spuneam, pregătirea teatrologului e una complexă, iar aria sa de competențe extrem de vastă.