Teatrul dincolo de cortină

Ateliere de dramaturgie, publicistică teatrală și management cultural

la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca

 

Programul „Teatrul dincolo de cortină – ateliere de dramaturgie, publicistică teatrală și management cultural” își propune să arate elevilor interesați și alte fațete din lumea teatrului, acele detalii și activități ce se află în spatele spectacolului de teatru și al actorului ca exponent al mediului teatral însuși. Dincolo de ceea ce se vede pe scenă, există un întreg univers, dramaturgic, organizatoric, și apoi critic. Toate aceste dimensiuni intră sub incidența „teatrologului”, acel om care alege să facă parte fie din culisele producțiilor teatrale, fie, din contră, să devină criticul de teatru, cel care mediază relația dintre spectacol și public.

Interesul elevilor pentru teatru nu este foarte ridicat în țara noastră, iar unul din motive este și lipsa înțelegerii fenomenului teatral. Proiectul nostru își propune să facă puțină lumină și să ofere câteva perspective din interior asupra mediului teatral, tocmai pentru a apropia tinerii de acestă artă vie, dinamică, ce li se adresează în mod direct.

Programul presupune trei ateliere diferite: de dramaturgie, de critică teatrală, și de management cultural. Ele vor fi susținute de către cadre universitare ale Facultății de Teatru și Televizune într-o manieră interactivă, eliberată de constrângerile școlare.

 

Atelierul de Dramaturgie „Cum scriem pentru teatru

Workshop interactiv – exerciții, discuții, păreri

lector dr. Raluca Sas-Marinescu

În timpul workshopului vom vorbi despre scrierea de texte noi, vom învăța câte ceva despre dramaturgia contemporană, cum scriem pentru teatru, și cum se construiește un personaj. Atelierul va fi unul interactiv și își propune să stimuleze creativitatea elevilor și să încurajeze exprimarea lor prin teatru și, implicit, prin scrisul pentru teatru. Totodată, prin activități practice, elevii vor învăța diferența dintre un autor dramatic și un dramaturg. Dramaturgul lucrează alături de regizor la realizarea spectacolului. El prelucrează textul, îl modifică, îl adaptează, dramatizează romane sau, la nevoie, traduce sau retraduce piese. Lucrând la scenă, participând activ la repetiții, în sarcina dramaturgului cad și documentarea și elucidarea, pe loc, a oricăror nelămuriri ale actorilor sau regizorului cu privire la contextul istoric al piesei sau la înțelesurile ascunse în spatele replicilor. Autorul dramatic, pe de altă parte, scriitorul de piese, este cel care împrospătează continuu arta dramatică, oferind actorilor și regizorilor materia primă.

Atelier de critică de teatru: „Cum „citim” critic un spectacol

Workshop interactiv, vizionări de spectacole, discuții libere

Lect. univ. dr. Mihai Pedestru

În timpul atelierului vom viziona scurte fragmente din spectacole de teatru, vom încerca să înțelegem ce se întâmplă în spectacolul respectiv și cum trebuie să privim o acțiune scenică. În urma atelierului, participanții vor învăța cum să-și antreneze atenția pentru a viziona și înțelege un spectacol de teatru, cum să-și formeze o opinie în raport cu acesta, dar și cum să aprecieze teatrul ca pe o artă dinamică, vie, care li se adresează direct.

Critica de teatru e o profesie de prestigiu și risc. Prin ceea ce scrie, prin ceea ce promovează, prin activitatea sa în juriile de selecție și premiere ale festivalurilor, criticul stabilește direcția în care teatrul, ca fenomen, se dezvoltă. Vă invităm, prin intermediul acestui atelier, să faceți primul pas către lumea fascinantă a „spectatorilor profesioniști”.

 

Atelier de management cultural „Cum organizăm un eveniment cultural

Workshop interactiv, exerciții practice, discuții libere

Asist. Drd. Ivona Vîstraș

În atelierul de management cultural vom învăța care sunt pașii ce trebuie urmați pentru organizarea unui eveniment cultural, care sunt etapele și rolurile pe care elevii trebuie să și le asume pentru a organiza un eveniment de succes în școala lor. Fie că este vorba de organizarea Banchetului sau a Balului Bobocilor, activitățile și diviziunea muncii sunt asemnănătoare, iar colaborarea și lucrul în echipă devin elemente cheie ale reușitei. Stimularea participării elevilor în activitățile extracurriculare ale școlii poate duce la o creștere a inițiativelor în spațiul public, a implicării lor în activități de voluntariat cultural și nu numai.

În timpul atelierului se va lucra practic, în echipe, dezvoltând și discutând ideile participanților, interesele lor, iar la final vor avea un mic ghid îndrumător pentru organizarea evenimentelor.

Leave a Reply